برچسب: <span>رادیوگرافی بایت وینگ</span>

Correlation assessment of cervical vertebrae maturation stage and mid-palatal suture maturation in an Iranian population

اسکنرهای داخل دهانی

امروزه پیشرفت گسترده در زمینه های درمانی و تشخیصی، ازجمله فاکتورهای کلیدی ارتودنتیست ها در دستیابی به نتایج درمانی مطلوب می باشد. عرض دندان، فرم قوس دندانی و اندازه های آن، تفاوت های اندازه دندانی و جایگاه قرارگیری دندان ها از جمله موارد اولیه در تعیین پروتکل درمانی می باشند. همچنین آنالیز مدل که به […]

Cone-beam Computed Tomography in Detection of Peripheral Cystic Lesions: A Technical Report

Peripheral Exophytic Oral Lesions: A Clinical Decision Tree

Investigating the Ability of VistaProof Durr Dental to Diagnose Occlusal Caries