رادیولوژی دهان،فک و صورت دکتر یاسر صافی

گالری تصاویر

کلینیک تخصصی دهان،فک و صورت دکتر یاسر صافی

تصاویری از محیط کلینیک و نتایج جوابدهی