خدمات تخصصی رادیولوژی دکتر یاسر صافی

رادیوگرافی واترز (Waters)

خدمات رادیوگرافی

رادیوگرافی واترز (Waters)

رادیوگرافی Waters یکی از شایع ترین رادیوگرافی های خارج دهانی می باشد که در ارزیابی سینوس های پارانازال، بینی و شکستگی استخوان گونه کاربرد دارد. این رادیوگرافی گزینه اول در ارزیابی سینوس های پارانازال می باشد.

هرچند که امروزه به دلیل ظهور تکنولوژی جدید CBCT، در اکثر موارد این تکنیک جایگزین تکنیک Waters می گردد.