رادیولوژی دهان،فک و صورت دکتر یاسر صافی

بیمه های طرف قرارداد

کلینیک تخصصی دهان،فک و صورت دکتر یاسر صافی

با بیمه های پایه شامل تامین اجتماعی و بانک ها قرارداد دارد.