خدمات تخصصی رادیولوژی دکتر یاسر صافی

فوتوگرافی

خدمات رادیوگرافی

فوتوگرافی

فوتوگرافی یا عکاسی تخصصی پزشکی از جمله دیگر خدمات مراکز رادیولوژی دهان، فک و صورت می باشد.

بیماران جهت ارزیابی، جراحی و درمان های ارتودنسی نیاز به فوتوگرافی تخصصی دندانپزشکی دارند.