خدمات تخصصی رادیولوژی دکتر یاسر صافی

رادیوگرافی تعیین سن استخوانی

خدمات رادیوگرافی

رادیوگرافی تعیین سن استخوانی

رادیوگرافی مچ دست یا تعیین سن استخوانی  یکی از ساده ترین رادیوگرافی های شایع با دوز تابشی بسیار کم میباشد. که یکی از بهترین و ساده ترین معیارها برای تخمین سن استخوانی بیمار و ملاک ارزشمندی برای ارزیابی و مقایسه سن تقویمی بیمار است که از روی میزان رشد استخوان های مچ دست و انگشتان میتوان سن استخوانی بیمار و همچنین هورمون های رشد (جلوتر یا عقب تر بودن شخص از بلوغ) را ارزیابی کرد.